2017. március 30-i Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendelet-tervezet felülvizsgálata
 2. Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkezelési közszolgáltatásáról szóló 22/2015. (IX.01.) rendeletének módosítása
 3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 13/2013. (IX.23.) rendeletben szabályozott intézményi térítési díjak felülvizsgálata
 4. Intézményi térítési díjak módosítása
 5. Működési támogatások jóváhagyása államháztartáson kívülre
 6. A civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása
 7. Az adonyi Hóvirág Óvoda beiratkozási időpontjának meghatározása
 8. A gyermekek 2017.évi nyári szünetben történő napközbeni ellátásának biztosítása
 9. 2017-2020.évi stratégiai ellenrőrzési terv elfogadás
 10. 2017-2031. Gördülő fejlesztési terv – felújítási és pótlási feladatok megrendelése
 11. Az Önkormányzat 2017.évi közbeszerzési tervének elfogadása
 12. KEHOP- 2.2.2-15-2016-00049 azonosítószámú ” Adony szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” című projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás módosításának elfogadása
 13. Adonyi Többcélú Kistéségi Társulás megszüntetésének tudomásul vétele
 14. 2017. évi rágcsálóirtás elvégzésére szolgáltató kiválasztása
 15. 2017. évi szúnyoggyérítés elvégzésére szolgáltató kiválasztása
 16. Adony kábeltévé rekonstrukciós munkáinak elvégzése érdekében szolgalmi jog bejegyzéséhez való hozzájárulás
 17. Megvásárlásra felajánlott ingatlanok ( Rózsa u. 757 758 hrsz.)
 18. Adonyi köztemetőben urnafal készítése
 19. A ” Német Nemzetiségi önkormányzat által elkészítésre kerülő Mesterségek fája elhelyezésről” tárgyában hozott 253/2015. ( XI.26.) számú képviselő-testületi határozat módosítása
 20. A Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár 2017.évi rendezvény- és munkatervének elfogadása
 21. Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója
 22. Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság támogatási szerződés módosítási kérelme
 23. Rozmaring Tánccsoport támogatási kérelme
 24. Bejelentések

Határozat kivonatok:

 

Comments are closed.