2017.december 14- rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Meghívó

 

Napirendek: 

  1. 2018.évi költségvetést megalapozó döntések meghozatala
  2. Bérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem az Adony 883/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra
  3. Közcélú közvilágítási használati megállapodás megkötése az E.on Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel
  4. Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal,Adony Bajcsy-Zs.u.5. nyilvános mosdó , valamint Adony Város Önkormányzat tulajdonában lévő Iskolakonyha helyiségeinek takarítására vonatkozó vállalkozási szerződés
  5. Adony Város belterületén a Piac tér út-és térburkolat felújítása “Adony Helyi gazdaságfejlesztés” című TOP 1.1.3-15-FE1-2016-0009 azonosító projekt alapján vállalkozási szerződés keretében közbeszerezési eljárás eredményéről döntés
  6. Ingatlan vásárlás
  7. A képviselő-testület 2018. évi munkatervének megtárgyalása
  8. Bejelentések

Határozatkivonatok:

Comments are closed.