Lakás – és Helység gazdákodás

Ügyintézés helye:

2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Polgármesteri Hivatal. I. emelet

Illetékes ügyintéző:

Marcziné Domján Szilvia Tel: (25) 504-550/12 mellék, penzugy3@adony.hu

Alkalmazandó jogszabályok:

 • a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
 •   Adony Város képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek mértékéről szóló 9/2006. (III.31.) rendelete

 Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban, a polgármesternek címezve kell benyújtani írásban. 

Az Iskolakonyha bérléséhez a kérelem itt letölthető.

 A kérelemhez szükséges mellékletek

 •  Kinevezésre, alkalmazásra vonatkozó okirat másolatát.
 •  A munkáltató javaslatát, véleményét.

 Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

A kérelem benyújtása díj- és illetékmentes.

 Az ügyintézés határideje:

A kérelem beérkezésétől számított 30 nap.

Az ügyintézés leírása, folyamata:

 • Önkormányzati bérlakás bérlése:
 • Kérelem benyújtása (polgármesterhez címezve)
 • Polgármesteri döntés a kérelemről
 • Ügyfél értesítése a döntésről
 • Szerződéskötés
 • A lakás átadás – átvétele
 • A közüzemi szolgáltatóknál új bérlő (fizető) bejelentése

 

Comments are closed.