Első lakáshoz jutók támogatása

Ügyintézés helye:

2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Polgármesteri Hivatal. földszint

Illetékes ügyintéző:

Székely Krisztina Tel: (25) 504-550/15  mellék, palyazatok@adony.hu

Alkalmazandó jogszabályok

 • Adony Város Képviselő-testületének az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 32/2015 (XII.30) rendelete

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani az erre a célra rendszeresített kérelem nyomtatványon. A kérelem itt letölthető.

A kérelemhez szükséges mellékletek

 • Keresőnként 3 hónapnál nem régebbi havi nettó jövedelemről szóló igazolás,
 • Egyéb jövedelemről szóló igazolások,
 • Gyermeknevelési támogatásról (családi pótlékról) Magyar Államkincstár által kiállított igazolás,
 •  Gyermeket egyedül nevelő személyek esetén: válásról szóló bírósági végzés másolata, gyermekelhelyezésről szóló irat másolata, gyermek születési anyakönyvi kivonat másolata,
 • Iskolalátogatási bizonyítvány 18 év feletti gyermekről,
 • Lakás/ház vásárlás esetén: 6 hónapnál nem régebben megkötött adásvételi szerződés,
 • Építés esetén: jogerős építési engedély.
 • Lakcímkártyák másolata.

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

A kérelem benyújtása díj- és illetékmentes.

Az ügyintézés határideje:

Az ügyintézés határideje: a kérelem benyújtását követően a soron következő képviselő-testületi ülés, de legkésőbb kettő hónap.

Az ügyintézés leírása, folyamata:

 • Kérelem benyújtása
 • Képviselő testületi előterjesztés elkészítése
 • Képviselő-testületi döntés
 • Ügyfél értesítése a döntésről
 • Szerződéskötés
 • Támogatás utalása
 • Jelzálogjog bejegyzési kérelem megküldése a Körzeti Földhivatalhoz.

Comments are closed.