Szemétszállítási díj kedvezmány

Ügyintézés helye:

2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Polgármesteri Hivatal. I. emelet 16. iroda

Illetékes ügyintéző:

Kovács Kitti Tel: (25) 504-550/16 mellék

Alkalmazandó jogszabályok:

Adony Város Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 6/2019.(IV.11.) rendelet 17. § (1) bekezdése.

 Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani írásban. A kérelem itt letölthető.

A kérelemhez szükséges mellékletek

  • jövedelem igazolás
  • közszolgáltatási szerződés
  • hatósági bizonyítvány a kérelmező lakcímére bejelentkezett személyekről
  • igazolás, hogy díjtartozása nincs

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

A kérelem benyújtása díj- és illetékmentes.

Az ügyintézés határideje:

A kérelem beérkezésétől számított 30 nap.

Az ügyintézés leírása, folyamata:

  • Szemétszállítási díjkedvezmény kérelmének elbírálása:
  • Kérelem benyújtása (polgármesterhez címezve)
  • Polgármesteri döntés a kérelemről
  • Ügyfél értesítése a döntésről

Comments are closed.