Sajátos Nevelési Igényű gyermek utazási támogatása

Ügyintézés helye:

2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Polgármesteri Hivatal. földszint

 Illetékes ügyintéző:

Králl Gabriella Tel: (25) 504-550/13 mellék e-mail: igazgatas@adony.hu

 Alkalmazandó jogszabályok:

 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény
 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • Adony Város Önkormányzatának a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 27/2009. (XI. 27.) rendelete
 • A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről  szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

 Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban, a polgármesternek vagy az ügyintézőnek, a formanyomtatványon kell írásban benyújtani. A kérelem itt letölthető.

 A kérelemhez szükséges mellékletek

 • Tanulói, hallgatói jogviszonyról szóló igazolás (kivéve az általános iskolába járó gyermeket)
 • Szakértői vélemény
 • Lakcímkártya másolat

 Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

A kérelem benyújtása díj- és illetékmentes.

Az ügyintézés határideje:

A kérelem beérkezésétől számított 30 nap.

 Az ügyintézés leírása, folyamata:

 • Kérelem benyújtása
 • Kérelem elbírálása, Polgármester döntése
 • Az ügyfél értesítése a döntésről
 • Támogatás utalása

Comments are closed.