Civil szervezetek támogatása

Ügyintézés helye:

2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Polgármesteri Hivatal. földszint

Illetékes ügyintéző:

Székely Krisztina Tel: (25) 504-550/15 mellék, palyazatok@adony.hu

Alkalmazandó jogszabályok:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
 • közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
 • Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a civilszerveztek támogatásáról szóló 4/2010. (II. 12.) rendelete

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani az aktuális pályázati felhívásban meghatározott nyomtatványon.

A kérelemhez szükséges mellékletek

 • A bírósági bejegyzésről szóló végzés, alapszabály, alapító okirat civilszervezet képviselője által hitelesített másolata. (Nem kell a dokumentumokat becsatolni, ha azokat már korábban a támogatási kérelem mellékleteként benyújtották és azok tartalmában változás nem történt.)
 • A civil szervezet – ide nem értve a civil társaságot – letétbe helyezett beszámolóját, a letétbe helyezésről szóló dokumentumot,
 • Írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, támogatási cél és összeg) kezeléséhez és az önkormányzat honlapján és a helyi újságban való közzétételhez,
 • A pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó civil szervezetnek köztartozása nincs, a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 000 Ft egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,
 •  A pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,
 • A pályázó közzétételi kérelme a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettségről.

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

A kérelem benyújtása díj- és illetékmentes.

Az ügyintézés határidejéről:

Az ügyintézés határideje: a kérelem benyújtását követően a soron következő képviselő-testületi ülés, de legkésőbb kettő hónap.

Az ügyintézés leírása, folyamata:

 •  Az éves költségvetésben erre a célra forrás biztosítása
 • Pályázati felhívás közzététele
 • Képviselő-testületi előterjesztés elkészítése
 • Képviselő-testületi döntés
 • Az érintettek értesítése a döntésről
 • A támogatások közzététele az önkormányzat honlapján
 • Szerződéskötés
 • Szerződés alapján a támogatás átutalása vagy kivételes esetben pénztári kifizetése
 • Helyszíni ellenőrzés (két alkalommal évente)
 • Elszámolás kezelése
 • www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalon a támogatás folyamatának vezetése.

Comments are closed.