Felhívás értékeink megőrzésére

Városunk arculatának egyik meghatározója az, hogy köztereinken, bevezető útjainkon milyen látvány fogadja az ide érkezőket. Az utóbbi évtizedben erre nagy gondot fordított a város önkormányzata, és adományozói, valamint a közösség érdekében önkéntes munkát szívesen vállaló emberek.

 

Az itt lévő műalkotások, üdvözlő és tájékoztató táblák gondozása, szakszerű karbantartása komoly feladatot jelent. Ezt a feladatot az önkormányzat, illetve támogatásával az „Adonyért Alapítvány” látja el. Miután az alapítványnak tagsága nincs, csak önkéntesen munkára vállalkozókra számíthat, vagy üzleti megbízás alapján tudja vállalt feladatát ellátni. Az eddigi önkéntes segítők és vállalkozók köre, az alapítvány kuratóriumi tagjaira és közvetlen ismeretségi kapcsolataira terjedt ki.

 

Úgy hisszük, hogy városunkban sokkal többen is vállalnának szívesen és rendszeresen ilyen jellegű feladatot, illetve önkéntes munkát. Ebből a meggondolásból kiindulva kérjük a város civilszervezeteit, vállalkozóit, magánszemélyeit, hogy vegyenek át gondozásra egy-egy műalkotást, közterületi üdvözlő-tájékoztató táblát. A karbantartáshoz szükséges eszközöket, anyagokat, szakismereti tájékoztatást (ha ezekkel a gondozást vállaló nem rendelkezik) az „Adonyért Alapítvány” az önkormányzat támogatásával biztosítja.

Várjuk tehát, és előre is tisztelettel köszönjük a városunkért tenni tudók és akarók jelentkezését a következő helyeken:

Levél cím: 2457 Adony Kossuth Lajos u. 4.
E-mail cím: adonyert_alapitvany@invitel.hu
Pletser Nándor: Tel: +36-20 661 3879, E-mail: pletser@vipmail.hu

A vállalkozni lehet a következő műalkotások gondozására:

 • Xavéri Szent Ferenc fogadalmi szobor.
 • A nagy pestisjárvány után készült 1742-ben. (A templom kertben található.)
 • Nepomuki Szent János szobor : A vízen járók, vízimolnárok védőszentje tiszteletére készült 1778-ban. (A jacht kikötőnél látható, felújítás utáni végleges elhelyezése)
 • Szent Vendel szobor. (A temető és perkátai út szegletében – Szent Vendelt a pásztorok védőszentjükként tisztelik.)
 • Millenniumi emlékmű együttes.(Koller tér)- Eredeti formájában az Országzászló emlékműve, az 1938-as évben készült; az elején kettős kereszttel tetején koronával, később turullal majd a történelem „áldozatául esve” szovjet hősi emlékmű lett belőle; 1992-ben az “Adonyért” Alapítvány megkezdte helyreállítását; s a Millennium évében végre sikerült a teljes rekonstrukció, jelentős állami, községi és pályázati támogatással.

Gondozása részleteiként is vállalható:

 • Millenniumi emlékmű
 • Római kori emlékmű és ivókút
 • Fa díszkapu, hídszerkezet
 • Szovjet katonai sírkert
 • Szökő-és ivókút, a zenélő óra, ill. környezete (főtéren) – A községközpont általános rendezése részeként került megvalósításra 2001-ben; díszburkolattal és díszkivilágítással, 2010-ben kiegészült az Adonyiak Baráti Köre által készíttetett zenélő órával.
 • Szökőkút a kastélyparkban – Állíttatta, az Adonyiak Baráti Köre.
 • A puszták emlékműve – A köztéri alkotás Adony külterületéhez tartozó, volt tanyákon élők emlékére készült, akik természetszeretetükkel sokszor még az embert próbáló pusztákon is földet tisztelő kultúrát teremtettek. A szobrot 2004. augusztus 20-n, Adony ismételt várossá válásának ünnepe utáni napon avatták. Állíttatta, az Adonyért Alapítvány, az Adonyiak Baráti Köre, Adony Önkormányzata, az OTP Garancia Bank Rt. és Ecsődi László országgyűlési képviselő.
 • Út menti keresztek: Szent László utcai kereszt. (A József Attila utcában található keresztet 1863-ban állították fel a megszűnt Kistemető helyén.)
 • A leányhalála (Pósch Mária emlékére állították, halála helyszínén, 1863-ban.)
 • Vöröskereszt (Az egykori vörösre festett faszobor helyett (melyet nevében mindmáig őriz) 1863-ban fogadalomból gróf Zichy György emlékére állították.
 • Daja-pusztai temetőből méltó, és megközelíthető módon áthelyezett kereszt.
 • Lívia- pusztai kőkereszt (1864-ben állították, Hubner Ferenc adonyi szobrász munkája.)

 

Emlékhelyek:

 • Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc adonyi nemzetőreinek emlékhelye:
  (Az iskola pedagógusainak kezdeményezésére a Plébánia kert mentén 1992-ben felállított kopjafás emlékhely.)
 • Az aradi vértanú tábornokok és Batthyány Lajos emlékhelye:
  (Az iskola pedagógusainak kezdeményezésére az iskola kertjében 1989-ben felállított kopjafás emlékhely.)

Emlékművek:

 • I. világháborús emlékmű (A szobor Hibl József szobrász alkotása,
  ünnepélyes felavatására József főherceg részvételével 1931-ben került sor.)
 • II. világháborús emlékmű (A világháború áldozatai előtti tisztelgő
  emlékezéssel állíttatta az “Adonyért” Alapítvány, 1991-ben..)
 • Kukucska János által adományozott új műalkotások
 • Szentháromság szobor kompozíció (a templomtéren) lévő,
 • Széchenyi szobor
 • Bevezető utak mentén elhelyezett táblák (5 db)

Comments are closed.