Az alapítvány gondozásában megjelent könyvek

 • Adony a történelemben. (kiadva: 1996-ban)
  Összeállította: Lendvay Zoltán apát, esperes-plébános, Adony díszpolgára. (1951-től haláláig, 2004-ig Adony plébánosa.)
  Könyv formába szerkesztette: Suszter László, Percsi Tibor, Králl István
  A XVII. század végétől, az az a honfoglalástól a XX. végéig közel 300 éves sétára hívja az olvasót, hogy megismerje a község magvát, bejárva képzeletben az első utcákat, elhaladva az urasági házak, az akkori gazdálkodás helyszínei, majd a templom, az iskola, a posta mellett, nem hagyva ki a sörházat. Mindezeket hiteles térképek, fotók, levéltári anyagok, összegyűjtött visszaemlékezések bemutatásával, Lendvay plébános úr személyes kutatómunkája által ismerheti meg az olvasó.
 • Adony Millenniumi Képeskönyve. (kiadva 2000-ben)
  Lendvay Zoltán forrásai alapján összeállította: Iglódi István, Králl István, Lendvay Zoltán, Percsi Tibor, Suszter László.
  Archiválás, számítógépes nyomdai előkészítés: Schmidt Attila
  Fotó: Percsi Tibor
  Könyv formába szerkesztette és lektorálta: Suszter László
  A könyv a régi és a mai Adonyt mutatja be az olvasónak, számtalan, csodálatosan megmaradt múltbeli és jelenidőben készített fényképek, leírások segítségével. Itt még láthatjuk a mára már lebontott régi épületeket, utcarészleteket, sok-sok életképet egyesületekről, személyiségekről, viseletekről, a hétköznapi munkáról, családokról, stb.
 • Adony Évezredei, Adony története az ősidőktől1848-ig. (kiadva 2002-ben)
  Szerkesztették: dr. Antoni Judit, dr. Fülöp Gyula, dr. Szabó Ádám régészek.
  A nemzetközi élvonalban is elismertségnek örvendő szakemberek a könyvben bemutatják Adony és területének történelmét az őskortól, a rómaiakon át a honfoglalás és a középkoron át ívelve egészen a XIX. század közepéig, történelmi hitelességgel.
 • Rózsafi János helytörténeti, és levéltári kutatásai, valamint a még élő szemtanuk visszaemlékezései alapján összeállított munkái. (Rózsafi Jánost a település közelmúltjának feltárása és megörökítése tárgyában végzett tudományos értékű munkássága elismeréséül 2010. augusztus 20.-a alkalmával, az „Adonyért” Alapítvány kuratóriumának javaslatát figyelembe véve az Önkormányzati  Képviselő-testület, „Adony Városért Érdemérem” kitüntetéssel jutalmazta.)
  Jelenleg a Hadtörténeti Múzeum kutató csoportjának tagjaként hadszíntér kutatásokkal foglalkozik. E munka kapcsán kifejezetten az első, és második világháborúban résztvevő adonyi katonák és hősi halottak hozzátartozóinak emlékeit begyűjtve, valamint a harcterek és hatalmas levéltári anyag vizsgálata alapján tudományos igényességgel tudta feltárni és bemutatni az adonyi katonák szerepét, harctéri életét, valamint a II. világháború városunkban zajló eseményeit.
  Minden bizonnyal az utolsó lehetőségét ragadta meg ezzel a szerteágazó kutatómunkával annak, hogy a még élő személyektől, hozzátartozóktól kapott interjúk és emlékek alapján Adony ifjabb generációjával is megismertesse elődeinek hősiességét, hazaszeretetét. Kapcsolata az Adonyért Alapítvánnyal évek óta rendszeres. Több alkalommal is nyilvános előadás keretében nagyszámú résztvevő jelenlétében mutatta be a kutatások eredményeit, majd ezeket az alapítvány kiadásában „Adonyi Füzetek” címen több száz példányban megjelentette.

Az alábbi köteteket könyv formába szerkesztette: Suszter László

 • 1/ Amikor el kell menni katonának. Adonyiak az I. világháborúban. (Kiadva 2006-ban)
 • 2/ „Jaj Istenem, visszajönnek-e még..?” Adonyiak az II. világháborúban. 1. rész (Kiadva 2007-ban)
 • 3 „Vezesd őket haza..!” Adonyiak az II. világháborúban. 2. rész (Kiadva 2007-ben)
 • 4/ A világégés poklában… Adony az II. világháborúban. (Kiadva 2009-ben)
  A fenti könyvek a városi könyvtárban hozzáférhetőek.

Comments are closed.