2019.évi rendeletek

 

Rendelet száma

Rendelet címe

1/2019.(I.31.) Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről
2/2019.(III.06.) Egyes védőoltások költségének átvállalásáról
3/2019.(III.06.) A város jelképeiről és azok használatáról,valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról
4/2019.(III.14.) Közszolgálati tisztségviselők 2019. évi illetményalapjáról
5/2019.(III.14.) A helyi közművelődésről
6/2019.(IV.11) A települési hulladékkezelési közszolgáltatásról
7/2019.(IV.11.) Az első lakáshoz jutok támogatásáról szóló 32/2015(XII.30.) rendelet módosítása
8/2019.(IV.29.) Az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.26.) rendelet módosítása
9/2019.(IV.29.) Az Önkormányzat 2018.évi költségvetési zárszámadásáról
10/2019.(IV.29.) A köztisztviselők 2019.évi illetményalapjáról
11/2019.(VI.5.) A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 15/2017.(XI.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról
12/2019.(V.31.) A közszolgálati tisztviselők napjáról
13/2019.(IX.9.) A 2019.évi költségvetésről szóló 1/2019.(I.31.) rendelet módosításáról
14/2019.(IX.9.) Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről,elidegenítéséről és a lakbérek mértékéről
15/2019.(IX.09.) Adony Város Helyi Építési Szabályzatáról
16/2019.(XI.25.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
17/2019.(XI.15.) A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
18/2019.(XI.29.) A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 15/2017.(XI.17.) önkormányzati rendelet módosítása
19/2019.(XI.29.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 13/2013.(XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
20/2019.(XII.30.) A köztisztviselők 2020.évi illetményalapjáról

 

 

Comments are closed.