2021. november 25-i rendes Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Adonyi Hóvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
 2. Adony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) rendeletének II. módosítása
 3. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2016. (V.20.) rendelet módosítására
 4. Javaslat Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosítására
 5. Javaslat Adony Város Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 9/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosítására
 6. 2021 évi közbeszerzési terv aktualizálása
 7. Adony mini bölcsőde kialakítás közbeszerzési eljárás lebonyolítással kapcsolatos döntések
 8. Az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása
 9. Döntés az Adony, 976, 1013, 1340, 1156 és 0471 hrsz-ú utak elnevezéséről
 10. Deák Ferenc utca ivóvíz-vezeték ügye
 11. Az Egészségügyi Központ 2020. évi működéséről szóló beszámolójának elfogadása
 12. Ercsi Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi Központ kérelme
 13. Tájékoztató Adony Város Önkormányzat pályázatairól
 14. Döntés Adony Városközpont rehabilitáció kivitelezéséhez műszaki ellenőr kiválasztásáról
 15. Működési támogatás hiánypótlása
 16. Bejelentések

Határozatok:

 

Comments are closed.