2021. augusztus 26-i rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Javaslat Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2019. (XI.25.) önkormányzati rendeletének módosítására
 2. A települési támogatásokról szóló 4/20214. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. A képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének megtárgyalása
 4. Iskolakonyha Kft. kérelme a szociális étkezési térítési díjak tekintetében
 5. Iskolakonyha Kft-vel kötött szerződés módosítása az iskola, óvodai díjak tekintetében
 6. Friedrich Róbert egyéni vállalkozó szerződés módosítási kérelme
 7. Pan-Therm Kft. szerződésmódosítási kérelme
 8. Döntés ebédlői székek beszerzéséről
 9. Kártalanítási megállapodás az Adony 02 és 04/5 hrsz. alatti ingatlanokra
 10. Az elévülő adó tételek nyilvántartásból való kivezetésének jóváhagyása
 11. A DRV_S_401 kódszámú Adony szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű rendszerre, valamint a DRV_V_415 kódszámú Adony víziközmű-rendszerre vonatkozó 2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervek és megrendelések elfogadása
 12. 2021. évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat
 13. Tura Klaudia közterület használati kérelme
 14. Tájékoztatás TOP 2.1.2-15-FE1-20016-00012 azonosító számú Adony Zöld Város projekthez kapcsolódó képviselő-testületi határozatokban történt változásokról
 15. Eszközbeszerzés Magyar Falu Program keretében
 16. Tájékoztató Adony Város Önkormányzata pályázatairól
 17. Bejelentések

Határozat kivonatok:

Comments are closed.