Lakossági Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási,jegyzői engedélyezési eljárásról

A kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárása A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995.

 • NIKE CORTEZ
 • évi LVII. Teddy Bridgewater – Louisville Jerseys törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. asics outlet shop rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekreaz ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az építtetőnek. asics gel lyte 3 mujer azules A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29.§ (7) bekezdése alapjánaz építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2016. air max 2017 wit június 4. Air Jordan 1 Uomo napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér és az engedély megadásának feltételei fennállnak. Milyen engedély szükséges?   Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító vízilétesítmény vízjogi létesítési engedély nélkül került megépítésre vagy attól eltérően került megvalósításra, vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.   A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükségesa vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet24. § (1)bekezdése szerint az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti: – a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, – épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és – nem gazdasági célú vízigény.   Minden egyéb vízilétesítmény esetébena Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.   A kút jegyzői engedélyezésének feltételei: – a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése, – a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése, – a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket. Az engedélyezési eljárás ügymenete: – A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó kérelem nyomtatványtaz építtetőnek (tulajdonosnak) kellbenyújtania.   A kérelemhez mellékelni kell: – a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 3. melléklet szerinti adatlapot

  • amennyiben rendelkezésre áll:
   • fúrt kutak esetén a fúrási napi jelentést,
   • a létesítmény műszaki átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyvet,
   • a vízhasználat gyakorlására vonatkozó adatokat (pl. az igényelt, ill. engedélyezett víz minőségét) kell csatolni.

  A tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó egyszerű, legalább A/4 méretű,akár a kérelmező által elkészített tervet

  • eljárási illeték: 5.000 Ft illetékbélyeg

    Az engedélyezési eljárás dokumentációja letölthető a www.adony.hu oldalról. Amennyiben az engedély nélkül megvalósított vízkivételt biztosító vízilétesítmény vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros (pl. a kút kialakítása nem megfelelő) és ez átalakítással sem szüntethető meg, a fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelmet el kell utasítani és emellett az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni a 72/1996. Gel Lyte Pas Cher (V.22.) Korm. rend. fjällräven kånken mini 16.§ (1) bekezdése alapján.

 • NIKE ROSHE TWO
 •   Fontos! A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt).

  This entry was posted in jegyzői tájékoztatás. Bookmark the permalink.